Waar moet u op letten bij het inschakelen van een advocaat

Advocaat inschakelen

Ook u als cliënt heeft u plichten tegenover de advocaat die u ingehuurd heeft. Het komt uw zaak ten goede als u zich aan de volgende spelregels houdt. Vertel de waarheid. De hele waarheid. Ook de gênante details of dingen waar uw niet trots op bent. Het is best lastig voor uw advocaat wanneer niet eerder meegedeelde zaken pas tijdens onderhandelingen of op een zitting naar boven komen. Reageer zonder dralen op verzoeken. Als uw advocaat vraagt om documenten of verklaringen, maak het dan uw hoogste prioriteit om snel te antwoorden. Duizenden euro’s worden verspild door advocatenbrieven die heen en weer gaan, omdat cliënten bijzonder slordig zijn of talmen in het voorleggen van bankafschriften, kopieën of andere documenten. Betaal tijdig het ereloon en de kostennota van de advocaat. Afspraak is afspraak. Laat het meteen weten als er een reden is waarom uw niet kunt betalen. Wees redelijk in uw communicatie.

Advocaten Nijkerk

Hoe zoek ik rechtsbijstand?

Allereerst zou u er achter willen komen welk soort advocaat u nodig heeft, u heeft namelijk niets aan een letselschade advocaat als u een arbeidsconflict heeft, dan heeft u meer aan een advocaat arbeidsrecht. Eigenlijk zegt de soort advocaat al waar het voor bedoeld is. Er zijn alleen hier en daar wel wat uitzonderingen, waar het uit de naam niet duidelijk is, waar deze advocaat voor staat. Want wat is bijvoorbeeld een ‘no cure no pay’ advocaat? No cure no pay betekend letterlijk: geen oplossing geen betaling, u betaald zo’n advocaat dus pas nadat het beoogde resultaat is gehaald. Zorg dus dat u eerst goed duidelijk heeft welke soort advocaat u nodig heeft. Als u dat voor ogen heeft, kunt u via onze site contact op nemen met een advocaat bij u in de buurt!

Advocaat Nijkerk

Advocaten en advocatenkantoren

Wat doet een advocaat?

Advocaten adviseren en bemiddelen cliënten onafhankelijk, doch partijdig op juridisch gebied en zijn bevoegd om in opdracht van cliënten te procederen bij de rechtbank. Hoewel het niet verplicht is om een advocaat te hebben, kan het voor veel mensen lastig zijn om afstand te doen van hun eigen zaak. Daarnaast heeft niet iedereen voldoende kennis van het rechtsysteem om zelf succesvol. een zaak te kunnen voeren. Behalve het tijdens een zitting bijstaan van cliënten, hebben advocaten nog meer taken, waaronder: 1 Onderzoeken of het aanspannen van een rechtszaak of het voeren van verdediging kansrijk is 2 Analyseren en beoordelen van bevindingen met het oog op de voorbereiding van een zaak 3 Vaststellen van een verdedigingsstrategie 4 Opstellen van de benodigde juridische documenten voor het doorlopen van de gerechtelijke procedure 5 Verstrekken van advies aan de cliënt omtrent juridische kwesties 6 Overleggen met de cliënt over de strategie en de rechtsprocedure 7 Verzamelen van voldoende bewijslast voorafgaand aan de rechtszaak (bijvoorbeeld getuigenverklaringen) 8 Verzorgen van ondersteuning na de rechtsprocedure 9 Evalueren van de procedure en zorgdragen voor een correcte documentatie

Advocaat Nijkerk - De beste rechtshulp en advocaten Nijkerk

Advocaten en rechtsgeleerde

Hoe vind ik een goede advocaat? Een goede advocaat moet niet alleen over genoeg kennis en ervaring beschikking om u te kunnen adviseren over uw juridische probleem, maar hij of zij moet bij voorkeur ook een persoonlijke klik met u hebben. Tijdens een (telefonisch) kennismakingsgesprek, dat bij veel advocaten overigens kosteloos kan plaatsvinden is het raadzaam om de betreffende advocaat een aantal vragen te stellen zodat u zich een goed beeld kunt vormen over zijn of haar geschiktheid. Hoe lang bent u al als advocaat werkzaam? In welke rechtsgebieden bent u gespecialiseerd? Hoeveel soortgelijke zaken behandeld u per jaar? Bent u lid van een specialisatievereniging? Hoe schat u mijn kansen globaal in? Wat is uw uurtarief of honorarium? Hoeveel uur verwacht u aan mijn dossier te moeten besteden? Bestaat er een reële kans dat u uw kosten op de tegenpartij kunt verhalen?

 

Advocaat Nijkerk

Rechtshulp Nijkerk

bij Rechtshulp Nijkerk vind u een overzicht van de beste advocaten, advocatenkantoren en andere vormen van rechtshulp in Nijkerk Onze advocaten zijn allen gespecialiseerd in een specifiek rechtsgebied en werken samen in verschillende secties en marktgroepen waarin kennis van een specifieke branche gebundeld wordt. Daarom bieden wij zowel de voordelen van een groot advocatenkantoor als die van een nichekantoor. Praktisch en altijd gefocust op de oplossing voor onze cliënten. Wij luisteren naar de wensen van onze cliënten. U kunt bij ons een offerte aanvragen maar ook andere beloningsvormen zijn bespreekbaar. Onze tariefstructuur is helder en wordt duidelijk bij aanvang besproken. Ook zijn er met ons afspraken te maken voor vaste of resultaatsafhankelijke prijzen. Wellicht overbodig om te vermelden maar wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Advocaten Nijkerk

Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.

 

Advocaat vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is het geheel van rechtsregels in een staat dat de rechtspositie van vreemdelingen ten opzichte van eigen onderdanen regelt door vreemdelingen bij de eigen onderdanen achter te stellen, eraan gelijk te stellen, of ze te bevoordelen. Het vreemdelingenrecht houdt zich dus bezig met de discriminatie van vreemdelingen. Het wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met het bestuursrecht, specifiek in het kader van immigratie en asielrecht.

Advocaat familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

htttp://www.advocatenvanzalingen.nl/advocaat-familierecht-nijkerk/